Haveservice - Bortskaffelse af haveaffald

Johnnys's Haveservice
 • Klipning af hække
 • Klipning af hække med maskine op til 5 cm i tykkelsen
 • Græsklipning
 • Træfældning / træbeskæring
 • Flishugning
 • Ukrudt bekæmpelse
 • Grøftekanter
 • Fejning
 • Nedskæring af buskads, kratrydning
 • Små snerydnings opgaver, samt saltning
 • Bortkørsel af haveaffald
Du vil altid kunne kontakte os via vores kontaktformular eller på telefon 4047 0802

Firmanavn
Adresse, 2800 Kgs. Lyngby
Tel. +45 1234 5678

Se endvidere: